Logotyp Funduszy Europejskich, program Dostępność Plus

Przychodnia Wassowskiego Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 241 554,67 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać ze sprzętu medycznego dostosowanego do potrzeb pacjentów o ograniczonej sprawności takiego jak: fotel ginekologiczny z regulowaną wysokoscią, stołu zabiegowego, profesionalnego wózna inwalidzkiego, skanera naczyniowego, przenosnego aparatu EKG, aparatu do pomiaru bilorubiny, wag elektronicznych dedykowanych dzieciom i osobom dorosłym, holterów cisnieniowych. W ramach orzymanego dofinansowania pacjenci ze szczególnymi potrezbami będą mieli także łatwiejszy dostęp do toalety i lady rejestracyjnej w przychodni.

Okres realizacji projektu 01.12.2021 – 31.12.2022

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny