Cennik usług medycznych nieobjętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia

W przychodni można wykonać wszystkie zalecane szczepienia
zapytaj w rejestracji

Porady lekarskie

1.Porada lekarska ogólna80,00 zł
2.Porada lekarska pediatryczna80,00 zł
3.Wizyta domowa lekarska100,00 zł
4.Patronaż lekarski100,00 zł
5.Wydanie zaświadczenia i opinii60,00 zł

Porady specjalistyczne

1.Porada lekarska specjalistyczna150,00 zł
2.Wizyta domowa lekarska specjalistyczna200,00 zł

Usługi pielęgniarek środowiskowych

1.Iniekcje podskórne30,00 zł
2.Iniekcje śródskórne30,00 zł
3.Iniekcje domięśniowe35,00 zł
4.Pobranie materiałów do badań20,00 zł
5.Pobranie wymazów na posiew20,00 zł
6.Pielęgnacja przetok30,00 zł
7.Lewatywa przeczyszczająca, lecznicza40,00 zł
8.Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet50,00 zł
9.Płukanie pęcherza moczowego35,00 zł
10.Opatrunki, pielęgnacja ran40,00 zł
11.Badanie poziomu cukru we krwi20,00 zł
12.Pomiar ciśnienia krwi, tętna20,00 zł
13.Odwiedziny w ramach leczenienia w poradni specjalistycznej40,00 zł

Usługi medyczne w Poradni dla Kobiet

1.Porada lekarska ginekologiczna150,00 zł
2.Wizyta domowa lekarska ginekologiczna200,00 zł
3.Badanie cytologiczne50,00 zł
4.Pobranie wymazu z szyjki macicy do badań mikroskopowych50,00 zł
5.Wystawienie zaświadczenia60,00 zł
6.USG ginekologiczne90,00 zł
7.Wizyta patronażowa położnej50,00 zł
8.Kąpiel noworodka40,00 zł
9.Zdjęcie szwów40,00 zł
10.Pielęgnacja źle gojącego się krocza40,00 zł

Usługi pielęgniarskie

1.Iniekcje podskórne25,00 zł
2.Iniekcje śródskórne25,00 zł
3.Iniekcje domięśniowe30,00 zł
4.Iniekcje dożylne50,00 zł
5.Wykonanie opatrunku30,00 zł
6.Pomiar ciśnienia tętniczego15,00 zł
7.Pobranie materiału do badania5.00 zł
8.Pobranie materiału z gardła, nosa, ucha10,00 zł
9.Zdjęcie szwów30,00 zł
10.Odśluzowanie chorego30,00 zł