Kopię dokumentacji medycznej można zamówić i odebrać w rejestracji osobiście lub przez osobę upoważnioną.
Pierwsza kopia dokumentacji jest bezpłatna. Każda następna 32 grosze za jedną stronę.

Powrót
do aktualności